?>

Nowości:

Psycholog Lublin

W jaki sposób radzić sobie z agresją? Psycholog wspomoże
Agresja w większości wypadków kojarzy nam się z czymś niezmiernie niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o personalizowane życie. Ludzie agresywni, to zazwyczaj osoby z wielką ilością kompleksów, nie radzące sobie z problemami oraz przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, że to mężczyźni bywają znacznie bardziej agresywni aniżeli kobiety, choć przyznać wypada, że niedużo jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet wobec mężczyzn, a oraz takie nie przystają do rzadkości. W Polsce jest niezmiernie wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w dzisiejszym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów wywołujących agresję oraz poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie traktuje to tylko osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najprzyzwoiciej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to poprawny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są przeważnie niezwykle ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych i kierują się wyłącznie tym, co uznają za właściwe dla siebie. Omawiane zakłócenia przynależą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, że względu na ich złożoność oraz kłopoty z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.