?>

Nowości:

Logopeda Milanówek

Podstawowe etapy rozwoju dziecka – poznaj prawidłowiej swoje dziecko
Jak nie ulega wątpliwości dzieciństwo to czas, w jakim człowiek rozwija się, dorasta oraz powoli przystosowuje do dorosłego i samodzielnego życia. W przypadku człowieka okres ten, w porównaniu z innymi odmianami, trwa niezwykle długo. W okresie tym wolno także wyróżnić kilka etapów rozwoju. Pierwszym jest niemowlęctwo, czyli okres, kiedy dziecko nie mówi oraz dopiero uczy się samodzielnie poruszać. Będzie to okres, w jakim maluch jest właściwie na wskroś zależny od swoich opiekunów. Wymaga również najwięcej troski oraz jednocześnie opieki. Następny okres to wczesne dzieciństwo. Malec jest już samodzielny, potrafi chodzić i wypowiadać łatwe komunikaty. Staje się również bardziej interesujący świata oraz coraz częściej oddala się od swoich rodziców, oczywiście na bezpieczną odległość. W tym czasie należy dziecku dać odpowiednią ilość swobody, niemniej jednak w dalszym ciągu zwracać obszerną uwagę na to, co robi bądź mówi i jak mówi. W razie problemów należałoby skorzystać z Terapia sensoryczna Żyrardów.. Następny etap to wiek, w jakim malec podejmuje naukę. Tutaj uczy się on samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Dostaje także szansę poznania innych punktów widzenia, poglądów, niż te, które wyniósł z mieszkania.