?>

Nowości:

Mapa do celów projektowych Olsztyn

Rzetelne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Profesjonalne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, ponieważ będą zajmować się tym doświadczeni specjaliści. Zleceniodawcy zgłaszający się do mapa do celów projektowych olsztyn mają świadomość, że wszystko będzie wykonane wieloaspektowo. Na początku geodeci wyznaczeni do danego zlecenia pozyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Następnie opracowują dokładne mapy w celach projektowych i innego rodzaju opracowania tematyczne. Po przygotowaniu dokumentacji zajmują się natomiast uzgodnieniami branżowymi. Klienci mogą liczyć na przygotowanie takich dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, NMT, ortofotomapy, pomiary poziomu posadzek oraz wykonywanie różnego rodzaju wyrysów. Firma zajmuje się także opracowaniami geodezyjno – prawnymi, jakie dotyczą na przykład: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności bądź sporządzania map do celów sądowych.