?>

Nowości:

Zlecenia rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne

Zlecenia rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne
Zlecenia rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne wykonywane są z priorytetem, z wzięciem pod uwagę oczekiwań klientów. Ekspertka wyspecjalizowana jest głównie w sprawach z obrębu prawa rodzinnego, zachowując maksymalną poufność a także życzliwe podejście do interesantów. Przychodząc do adwokat wrocław można spodziewać się, że będzie się traktowanym z priorytetem. Sprawy o rozwód albo o separację, sprawy o podział majątku, sprawy o przyznanie zagranicznego wyroku w rozwodzie, sprawy dotyczące pozbawiania albo ograniczania władzy rodzicielskiej, sprawy o przyznanie alimentów, sprawy rozstrzygane przez sądy dla małoletnich, sprawy o kontakty z pociechami, sprawy o ustalanie lub zaprzeczenie ojcostwa, czy sprawy o przysposobienie to najczęściej podjęte sprawy. Spersonalizowane nastawienie adwokatki oraz stuprocentowe angażowanie się sprawiają, że każdy poczuje się tutaj dobrze potraktowany.